Silniční siť Jihočeského kraje tvoří: 6 272,497 km.

Aktuality

žádné aktuality...

Základní údaje

Název organizace:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Právní forma:příspěvková organizace
Sídlo organizace:Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
IČ:70971641
DIČ:CZ70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje je krajskou příspěvkovou organizací zřízenou 1. července 2002 zřizovací listinou Jihočeského kraje.