"Drive-in" volební stanoviště v areálech Správy a údržby silnic Jč kraje

Úvod  /  Aktuálně  /  "Drive-in" volební stanoviště v areálech Správy a údržby silnic Jč kraje

Voliči, kteří jsou v období voleb prezidenta republiky z důvodu nemoci Covid-19 v nařízené izolaci nebo v karanténě, mohou dle zákona č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023 využít alternativních možností hlasování (více na webových stránkách Jihočeského kraje).

Jednou z těchto možností je hlasování na volebních stanovištích (drive-in). Toto hlasování bude probíhat na parkovištích v areálech Správy a údržby silnic Jihočeského kraje v následujících termínech před řádnými termíny voleb:

   
- středa 11. ledna od 8:00 do 17:00 první kolo voleb prezidenta republiky
   
- středa 25. ledna od 8:00 do 17:00 v případě konání druhého kola voleb prezidenta republiky

 

 

 

 

 

Oba termíny je možné využít bez předchozího objednání, postačuje přijet na příslušné místo automobilem nebo na motocyklu, kde bude voliči po prokázání totožnosti a splnění podmínek umožněno hlasování. Při hlasování vás žádáme o dodržování hygienických opatření a pokynů hlasovací komise.


Místa pro hlasování na volebních stanovištích

Pro jednotlivé okresy byly určeny jako místa volebních stanoviš areály Správy a údržby silnic Jihočeského kraje v okresních městech:

České Budějovice

Nemanická 2133/10, Souřadnice místa: 49.0029942N, 14.4831731E
 
Hlasovací stanoviště se nachází na okraji parkoviště za administrativní budovou.
 
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4831731&y=49.0030364&z=17&source=coor&id=14.4831731%2C49.0029942

Český Krumlov

Domoradice 127, Souřadnice místa: 48.8261122N, 14.3369039E
 
Hlasovací stanoviště se nachází v areálu, vlevo za bílou budovou vrátnice.
https://mapy.cz/zakladni?x=14.3369039&y=48.8261546&z=17&source=coor&id=14.3369039%2C48.8261122

Jindřichův Hradec

Jarošovská 1126, Souřadnice místa: 49.1545206N, 15.0144122E
 
Hlasovací místo se nachází po pravé straně za vjezdem do areálu, u přístřešků pro parkování automobilů. Vjezd je z ulice U Dolního Skrýchova, v blízkosti křižovatky ulic Jarošovská a U Dolního Skrýchova.
https://mapy.cz/zakladni?x=15.0144122&y=49.1545627&z=17&source=coor&id=15.0144122%2C49.1545206

Písek

Vrcovická 2148, Souřadnice místa: 49.3174358N, 14.1562506E
 
Hlasovací místo se nachází za vjezdem do areálu
https://mapy.cz/zakladni?x=14.1562506&y=49.3174778&z=17&source=coor&id=14.1562506%2C49.3174358

Prachatice

Žernovická 916, Souřadnice místa: 49.0153925N, 14.0124653E
 
Hlasovací místo se nachází v areálu, u přístřešků pro parkování vozidel údržby. Žádáme Vás, abyste pro příjezd využili bránu blíže městu Prachatice, výjezd bude zajištěn bránou u čerpací stanice pohonných hmot (tj. provoz bude organizován jednosměrně).
https://mapy.cz/zakladni?x=14.0124653&y=49.0154347&z=17&source=coor&id=14.0124653%2C49.0153925

Strakonice

U Řepické zastávky 1294, Souřadnice místa: 49.2755622N, 13.9130036E
 
Hlasovací místo se nachází v areálu, cca 50 m naproti vjezdu.
https://mapy.cz/zakladni?x=13.9130036&y=49.2756042&z=17&source=coor&id=13.9130036%2C49.2755622

Tábor

Vožická 2107, Souřadnice místa: 49.4147636N, 14.6861286E
 
Hlasovací místo se nachází cca 50 m  za vjezdem do areálu.
https://mapy.cz/zakladni?x=14.6861286&y=49.4148055&z=17&source=coor&id=14.6861286%2C49.4147636

 

Kdo může hlasovat

Na hlasovacím stanovišti může hlasovat každý volič, který má trvalý pobyt v okrese, pro které bylo stanoviště zřízeno, a kterému byla nařízena izolace nebo karanténa z důvodu onemocnění Covid-19.


Jak bude hlasování probíhat

  • volič přijede na hlasovací místo dle místa svého trvalého pobytu (např. pokud má trvalý pobyt v obci v okresu Tábor, může hlasovat pouze na stanovišti v Táboře); v případě, že voliči byl vydán voličský průkaz toto omezení neplatí, a volič může hlasovat i na jiném hlasovacím místě,
  • volič neopouští automobil, po celou dobu je v něm, a řídí se pokyny komise pro hlasování,
  • komise ověří totožnost voliče, a to prostřednictvím platného občanského průkazu nebo platného pasu (ověření totožnosti jiným způsobem, například řidičským průkazem, není přípustné),
  • komise ověří, zda volič splňuje podmínky pro zvláštní způsob hlasování (zda mu byla nařízena izolace nebo karanténa z důvodu onemocnění Covid-19); volič se prokáže potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb nebo rozhodnutím krajské hygienické stanice anebo jiným věrohodným způsobem, popřípadě vyplní a vlastnoručně podepíše před komisí pro hlasování čestné prohlášení, že je v karanténě nebo izolaci; za osobu v izolaci se považuje též osoba, která se prokáže věrohodným listinným nebo elektronickým potvrzením o pozitivním výsledku testu na přítomnost viru způsobujícího onemocnění,
  • následně bude voliči vydána úřední obálka, bude mu určen prostor pro úpravu hlasovacího lístku, a následně umožněno hlasování do volební schránky,
  • po vložení hlasu do schránky volič opouští stanoviště dle pokynů členů komise pro hlasování.