Silniční siť Jihočeského kraje tvoří: 6 272,497 km.
Zimní údržba

Sjízdnost silnic

 

Kontakty na dispečinky

Informace o sjízdnosti

Krajský dispečink tel. 387 220 950
České Budějovice email: dispecer@susjk.cz

Připomínky ke sjízdnosti

České Budějovice tel. 387 220 935
Český Krumlov tel. 380 726 345
Jindřichův Hradec tel. 384 321 251
Písek tel. 382 215 039
Prachatice tel. 388 311 049
Strakonice tel. 383 317 740
Tábor tel. 381 281 425

Legislativa

Zimní údržba silnic se organizačně provádí podle Plánu zimní údržby, který vychází z těchto závazných pokladů:

Plán zimní údržby (ZÚ) je sestaven pro řešení obvyklé zimní situace a je zapotřebí zdůraznit některé zásadní obecné podmínky jeho platnosti a účinnosti:
V souladu s výše citovanou legislativou je stanoveno, že zimní údržbou vozovek se podle stanoveného pořadí důležitosti zmírňují závady, vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací (viz znění § 41 odst. 1 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.)
Pro termínové zpřesnění účinnosti Plánu ZÚ je legislativně stanoveno zimní období na dobu od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti komunikací bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci (viz znění § 41 odst. 4 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.)

Konkrétní aplikace obecných podmínek je obsahem následujících bodů:


1. Pro účely Plánu ZÚ se silnice rozdělují podle pořadí důležitosti takto (viz znění § 42 odst. 1 prováděcí vyhlášky č. 104/1997Sb.)

1. pořadí silnice I. třídy a dopravně důležité silnice II. třídy
2. pořadí zbývající úseky silnic II. třídy nezařazené do 1. pořadí a dopravně důležité silnice III. třídy
3. pořadí ostatní silnice III. třídy nezařazené do 2. pořadí a udržované zpravidla pluhováním
neudržované silnice, na kterých není provozována osobní linková doprava, a mají malý dopravní význam

2. Pro jednotlivá pořadí důležitosti platí tyto časové lhůty od výjezdu mechanizmu
na dálnicích a rychlostních silnicích do 2 hodin
1. pořadí do 3 hodin
2. pořadí do 6 hodin
3. pořadí do 12 hodin

Uvedené lhůty platí pro dálnice a silnice zařazené do 1. pořadí důležitosti po celých 24 hodin, pro silnice zařazené do 2. a 3. pořadí po dobu stanovenou v Plánu ZÚ (viz znění § 45 odst. 4 prováděcí vyhlášky č. 104/1997Sb.).

 

Od sezóny 2013 – 2014 již SÚS JčK neprovádí údržbu na zprovozněné části D3. ZÚS zajišťuje ŘSD ČR prostřednictvím techniky a pracovníků dálničního střediska v Chotovinách u Tábora.

 

3. Mapy jednotlivých okresů Jihočeského kraje s vyznačením důležitosti silnic

 

 CB_poradi_2018-2019.jpg (5.24 MB)

 CK_poradi_2018-2019.jpg (5.27 MB)

 JH_poradi_2018-2019.jpg (4.56 MB)

 PI_poradi_2018-2019.jpg (4.88 MB)

 PT_poradi_2018-2019.jpg (4.33 MB)

 ST_poradi_2018-2019.jpg (5.06 MB)

  1.  
  2. 4. Mapy jednotlivých okresů Jihočeského kraje s vyznačením prováděné zimní údržby

  3.  CB_trasy_posypu.pdf (666.85 kB)
  4.  CK_trasy_posypu.pdf (452.65 kB)
  5.  JH_trasy_posypu.pdf (502.56 kB)
  6.  PI_trasy_posypu.pdf (473.23 kB)
  7.  PT_trasy_posypu.pdf (547.68 kB)
  8.  ST_trasy_posypu.pdf (524.21 kB)
  9.  TA_trasy_posypu.pdf (467.95 kB)

 

Zimní sezóna 2018/2019

 

  Seznam_mechanizmu.docx (13.74 kB)

  Rekapitulace_udrzovanych_km_dle_poradi_dulezitosti.docx (13.32 kB)

  Rekapitulace_udrzovanych_km_dle_pouzitych_technologii.docx (13.05 kB)