Silniční si Jihočeského kraje tvoří: 6 272,497 km.
Veřejné zakázky

 

Informace o veřejných zakázkách, vyhlašovaných Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje

 

Zadávání veřejných zakázek se řídí Směrnicí SM/18/RK – Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými organizacemi a založenými společnostmi, v platném znění.

 

Veřejné zakázky, vyhlašované v Informačním systému o veřejných zakázkách (IS VVZ)

Zakázky zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v pl. znění, musí být zveřejněny v Informačním systému o veřejných zakázkách (IS VVZ).

Podrobnosti o veřejných zakázkách Správy a údržby silnic Jihočeského kraje najdete v Informačním systému věstníku veřejných zakázek (včetně případných informací o zadání zakázky).

Vyhledávání v Informačním systému o veřejných zakázkách (IS VVZ)

Tlačítkem "Vyhledat formulář" do pole Zadavatelé v položce Název zadejte Správa a údržba silnic Jihočeského kraje.

 

Zadávací řízení na podlimitní i nadlimitní  veřejné zakázky investičního charakteru je uskutečňováno prostřednictvím zřizovatele, příp. nezávislé odborné firmy, zakázky neinvestičního charakteru jsou vyhlašovány přímo zadavatelem.

 
Veřejné zakázky dle zákona 134/2016 Sb. v pl.znění

Deska pro veřejné zakázky vyhlašované JčK

 

Probíhající veřejné zakázky Správy a údržby silnic Jihočeského kraje 

V položce Zadavatel zadejte název Správa a údržba silnic Jihočeského kraje.