Omezení a uzavírky

Úvod  /  Omezení a uzavírky

Uzavírky - přehled

Aktuální uzavírky

termín uzavírkykomunikaceúsektyp
4.3.2024 - 4.7.2024II/406 Pečsilnice II/406 od křiž. III/40627 v obci Peč po křiž. se sil. III/40630 v obci Dolní Bolíkov a od křiž. se sil. III/40631 za přejezd č. P6443 ve Slavonicích.úplná

Důvod: Rekonstrukce silnice II/406

Objízdná trasa: vyznačena PDZ

II/151 Dačice - Slavonice - II/409 Český Rudolec - Slavonice

Do 3,5 t: II/406 průjezd stavbou od křiž. se sil. II/151 - Peč - sil. III/40627 

Nad 3,5 t: II/152 - III/40627 (Peč, Urbaneč, Cizkrajov) s omezením na sil. III/40630 Cizkrajov - Dolní Bolíkov se šířkou max. 4,0 m a výškou max. 2,9 m.

15.4.2024 06:00 - 6.10.2024 18:00III/1325 - most ev.č.1325-1silnice III/1325 v prostoru mostu ev.č. 1325 přes vodní tok Kamenice a hráze Zámeckého rybníka v Nové Včelniciúplná

objízdná trasa pro veškerá vozidla v obou směrech je vedena po silnicích III/12826, I/34, II/132 a III/1325, z Nové Včelnice k Jarošovu/Než., dále do Zdešova zpět k Nové Včelnici

29.4.2024 06:00 - 30.11.2024 18:00III/12843, K. Řečice Husovasilnice III/12843 v km 0,000 - 0,510 ul. Husova od čp. 7 po čp. 536 v Kardašově Řečici(od křiž I/23 po ŽP P6148) úplná

Objížďka pro vozidla nad 3,5t bude vedena obousměrně po sil. III/12843 přes Pohoří do Pluhova Žďáru, z Pl. Žďáru po sil. III/12841 přes Samosoly do Dírné. Z Dírné po sil. III/13522 a III/13525 do Višňové a z ní do Kardašovy Řečice. Autobusy VLD a vozidla do 3,5t budou využívat obousměrně objízdné trasy po MK ul. Lomnického přes ul. Kopeček na sil. III/13525 - ul. Tyršova.