Veřejné zakázky

Úvod  /  Informace pro veřejnost  /  Veřejné zakázky

Informace o veřejných zakázkách, vyhlašovaných Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje
Zadávání veřejných zakázek se řídí Směrnicí SM/18/RK – Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými organizacemi a založenými společnostmi, v platném znění.

Veřejné zakázky, vyhlašované v Informačním systému o veřejných zakázkách (IS VVZ)

Zakázky zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v pl. znění, musí být zveřejněny v Informačním systému o veřejných zakázkách (IS VVZ).

Podrobnosti o veřejných zakázkách Správy a údržby silnic Jihočeského kraje najdete v Informačním systému věstníku veřejných zakázek (včetně případných informací o zadání zakázky).

Vyhledávání v Informačním systému o veřejných zakázkách (IS VVZ)
Tlačítkem "Vyhledat formulář" do pole Zadavatelé v položce Název zadejte Správa a údržba silnic Jihočeského kraje.

Zadávací řízení na podlimitní i nadlimitní  veřejné zakázky investičního charakteru je uskutečňováno prostřednictvím zřizovatele, příp. nezávislé odborné firmy, zakázky neinvestičního charakteru jsou vyhlašovány přímo zadavatelem.

Veřejné zakázky dle zákona 134/2016 Sb. v pl.znění

Deska pro veřejné zakázky vyhlašované JčK

Probíhající veřejné zakázky Správy a údržby silnic Jihočeského kraje 
V položce Zadavatel zadejte název Správa a údržba silnic Jihočeského kraje.