Omezení a uzavírky

Úvod  /  Omezení a uzavírky

Uzavírky - přehled

Aktuální uzavírky

termín uzavírkykomunikaceúsektyp
1.3.2023 - 31.12.2024III/14610 Štěpánovice - SosníŠtěpánovice - Sosníúplná

stavba I/34

17.7.2023 - 31.8.2024II/105 Týn nad Vltavouu mostu ev. č. 105-048cúplná

rekonstrukce mostu ev.č. 105-048c

objížďka po II/147, III/12221, III/12220, III/10566, III/1472, III/14710, III/10570, III/1478 a místní komunikaci (též ulice Děkanská, Pod Kostelem, Puchmayerova a Žižkova v Týně nad Vltavou), pouze v rozsahu místní příslušnosti odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Týn nad Vltavou.

30.4.2024 - 31.8.2024II/123 ulice Chýnovská, Tábor59 mčástečná
1.4.2024 - 31.8.2024II/121 Miroticeúplná uzavírka křižovatky I/4 a II/121úplná
2.4.2024 - 28.9.2024Zvíkov most 121-007úplná uzavírkaúplná
1.4.2024 - 31.8.2024II/121 Mirotice kř. I/4úplná
18.3.2024 - 18.3.2025II/137 ul. Na Parkánech, Tábor50 mčástečná

Provoz bude řízen světelně signalizačním zařízením. Uzavírka bude realizována pouze v pracovních dnech, a to od 8:00 hod. do 11:00 hod. a od 12:00 hod. do 14:00 hod.

20.3.2024 07:00 - 20.9.2024 17:00II/141 Prachatice - Libínské SedloPrachatice - Libínské Sedlo z důvodu výstavby stoupacího pruhu na szívající silnici II/141částečná

Nákladní doprava nad 15t trazitní odkloněna přes Vimperk po silnici II/145 a I/4 k HP Strážný

3.4.2024 - 30.9.2024III/14611 Kaliště u Českých Budějovicprůtah obcí Kalištěúplná

stavba inženýrských sítí

úplná uzavírka pro vozidla nad 3,5 t

18.4.2024 - 13.10.2024II/135 ul. Michalská, Bechyně310 múplná

2. etapa: silnice II/135 od křižovatky ulic Michalská a sídl. Obránců míru po křižovatku s ulicí Čechova. Doprava bude vedena obousměrně ulicí Plechamr po silnici II/135, napojením na místní komunikaci v ulici Fáberova, dále po silnici III/1354 v ulici Písecká a poté po silnici II/135 ulice Libušina.

8.4.2024 - 30.9.2024II/146 u křižovatky s II/603 v k. ú. Hosínkřižovatka silnic II/146 a II/603úplná

úprava křižovatky silnic

2.4.2024 - 20.9.2024III/1233 Meziříčí30 múplná

Objízdná trasa je stanovena ve směru od Drhovic do Paseky, Radkova, Třemešné, Meziříčí po silnici I/19, dále pak po silnici II/123 směr Černý Les, napojením na silnici III/1233 Paseka, Radkov, dále pak po místní komunikaci do Třemešné nebo po silnici III/1233 do Meziříčí.

Objízdná trasa za směru do Černého Lesa do Dražic, Drhovic po silnici II/123, napojením na silnici I/19 směr Dražice, Drhovice.

15.4.2024 06:00 - 31.12.2024 12:00III/141 36 Volary_ulice 5. května a Mlynařovickámodernizace silnice III/141 36 v souběhu s obnovou inženýrských sítí v majetku městaúplná
15.4.2024 06:00 - 6.10.2024 18:00III/1325 - most ev.č.1325-1silnice III/1325 v prostoru mostu ev.č. 1325 přes vodní tok Kamenice a hráze Zámeckého rybníka v Nové Včelniciúplná

objízdná trasa pro veškerá vozidla v obou směrech je vedena po silnicích III/12826, I/34, II/132 a III/1325, z Nové Včelnice k Jarošovu/Než., dále do Zdešova zpět k Nové Včelnici

25.4.2024 - 20.9.2024II/105 Bilinkařízeno semaforyčástečná
22.4.2024 07:00 - 4.10.2024 16:00II/171 Zdíkovec - DolanyOprava mostu ev. č. 171-021. Zřízeno mostní provizoriumúplná
6.5.2024 06:00 - 11.8.2024 18:00II/144 Husinec - Vlachovo Březírekonstrukce mostu ev. č. 144-015 před křižovatkou Kocanda, silnice III/144 18úplná

rekonstrukce mostu ev. č. 144-015 před křižovatkou Kocanda, se silnicí III/144 18

29.4.2024 06:00 - 30.11.2024 18:00III/12843, K. Řečice Husovasilnice III/12843 v km 0,000 - 0,510 ul. Husova od čp. 7 po čp. 536 v Kardašově Řečici(od křiž I/23 po ŽP P6148) úplná

Objížďka pro vozidla nad 3,5t bude vedena obousměrně po sil. III/12843 přes Pohoří do Pluhova Žďáru, z Pl. Žďáru po sil. III/12841 přes Samosoly do Dírné. Z Dírné po sil. III/13522 a III/13525 do Višňové a z ní do Kardašovy Řečice. Autobusy VLD a vozidla do 3,5t budou využívat obousměrně objízdné trasy po MK ul. Lomnického přes ul. Kopeček na sil. III/13525 - ul. Tyršova.

2.5.2024 - 30.11.2024II/174, II/177 LnářeII/174, II/177 Lnářeúplná

Uzavírka silnic II. třídy při stavbě okružní křižovatky na silnici I/20 ve Lnářích (částečná uzavírka).

Objízdné trasy se stanovují takto:
a.) Při uzavírce silnice II/174: směr od Hradiště a Kadova po silnici III/02017 do Tchořovic a dále po silnici I/20 do Lnář, pro veškerou dopravu v obou směrech.

b.) Při uzavírce silnice II/177: směr od Lnář do Zahorčic a Mladého Smolivce po silnici II/177, pro veškerou dopravu v obou směrech.

c.) Jednosměrně označená objížďka při uzavírce silnice II/177: směr od Mladého Smolivce a Předmíře po silnici III/17727 přes Kasejovice a dále po silnici I/20 do Lnář.

6.5.2024 07:00 - 30.9.2024 15:00III/145 17 Putkov-Mlýny, mostoprava mostu ev. č. 145 17-2úplná

Oprava mostu ev. č. 145 17-2 v úseku Putkov - Mlýny, před obcí Mlýny.

13.5.2024 - 29.10.2024III/02215 Střelskohoštická LhotaIII/02215 Střelskohoštická Lhotaúplná

Oprava mostu ev. č. 02215-3 Lhota Střelskohoštická.

Objížďka po provizorním přemostění.

13.5.2024 - 30.11.2024III/12130 Božetice mostúplná
13.4.2024 - 31.10.2024III/14611 LedeniceLedenice u křižovatky s III/14613úplná

stavba chodníku

15.5.2024 - 30.10.2024III/1228 Stádlec100 múplná

Objízdná trasa je stanovena Stádlec - Řepeč - Slavňovice po silnici III/1228 v obci Stádlec, dále po silnici II/122 - Stádlec - Opařany až do křižovatky se silnicí I/19 směr obec Oltyně po křižovatku se silnicí III/1228, následně po silnici III/1228 do obce Řepeč a dále do obce Slavňovice.

Délka objízdné trasy: 15 km.

21.5.2024 - 30.11.-0001II/139 Písek Kollárovačástečná
1.6.2024 - 30.11.-0001III/10543 Kovářovúplná
20.5.2024 - 15.9.2024II/137 Mladá Vožice110 múplná

Objízdná trasa je stanovena z křižovatky silnic II/125 a II/137 v Mladé Vožici po silnici II/125 přes obec Šebířov a Kamberk do Louňovic pod Blaníkem. Odtud dále po silnici II/150 do obce Načeradec, kde se napojí na stávající trasu silnice II/137. V opačném směru je objízdná trasa totožná.

Délka objízdné trasy: 18 km.

1.7.2024 - 9.8.2024III/15618 Nové HradyIII/15618 - od ul. Hradební po ul. Zahradníúplná

modernizace silnice

1.1.1970 01:00 - 30.9.2024III/10564 Koloděje0,260 kmúplná

rekonstrukce propustku

17.6.2024 - 31.7.2024křiž. sil. II/151 a II/406 Dačicekřiž. sil. II/151 a II/406 na Palackého náměstí v Dačicíchúplná

Důvod: provizorní úprava křižovatky

Objízdná trasa do 3,5 t a BUS: III/40625, II/406, III/40624, MK č. 4b (Družstevní), ÚK, sil. II/407, II/151

Objízdná trasa pro nákl. dopravu nad 3,5 t: III/40625, II/406 Telč, I/23 Stará Říše, II/407 Dačice, II/151 

 

1.7.2024 - 6.10.2024II/122 ul. Tovární a II/123 ul. Táborská, Jistebnice940 múplná

Objízdná trasa č.1 bude stanovena od rybníka Chadimek po silnici II/122 přes obec Chlum. Za obcí Chlum na křižovatce doleva na silnici III/1223 přes Starcovu Lhotu na křižovatku se silnicí II/123, kde odbočíme doleva a po silnici II/123 přes Nadějkov, Petříkovice, Zvěstonín zpět do Jistebnice. Stejná trasa je stanovena i v opačném směru.

Objízdná trasa č. 2 bude stanovena z Jistebnice na Tábor po silnici II/122 v ulici Tovární přes Drhanětice, dále po silnici I/19 přes Oltyni, Drhovice, Dražice až po křižovatku před Všechovem se silnicí II/123, po které dále směr Jistebnice. Lze také za Drahněticemi vlevo na silnici III/1224 přes Padařov, Makov, Vlásenice na silnici II/123, Stejně tak i v opačném směru.

1.7.2024 - 6.10.2024II/122 ul. Tovární a II/123 ul. Táborská, Jistebnice940 múplná

Objízdná trasa č.1 bude stanovena od rybníka Chadimek po silnici II/122 přes obec Chlum. Za obcí Chlum na křižovatce doleva na silnici III/1223 přes Starcovu Lhotu na křižovatku se silnicí II/123, kde odbočíme doleva a po silnici II/123 přes Nadějkov, Petříkovice, Zvěstonín zpět do Jistebnice. Stejná trasa je stanovena i v opačném směru.

Objízdná trasa č. 2 bude stanovena z Jistebnice na Tábor po silnici II/122 v ulici Tovární přes Drhanětice, dále po silnici I/19 přes Oltyni, Drhovice, Dražice až po křižovatku před Všechovem se silnicí II/123, po které dále směr Jistebnice. Lze také za Drahněticemi vlevo na silnici III/1224 přes Padařov, Makov, Vlásenice na silnici II/123, Stejně tak i v opačném směru.

24.6.2024 06:00 - 10.11.2024 18:00II/152 Staré Město pod Landštejnemprůtah městysem Staré Město pod Landštejnemúplná

Důvod Modernizace silnice II/152

Objízdná trasa: II/152 - Slavonice - II/409 - Český Rudolec - II/151 Kunžak - II/152

24.6.2024 - 15.9.2024II/142, III/14213 ČepřoviceII/142, III/14213 Čepřoviceúplná

Rozšíření průjezdního profilu silnice II/142 v obci Čepřovice

Objízdná trasa:
Vedena z Čepřovic ze silnice č. II/142 na silnici č. III/1423 přes Skály do Kváskovic – po silnici č. III/14011 přes Radějovice a Netonice ke křižovatce se silnicí č. II/140 – po silnici č. II/140 přes Pivkovice, Bílsko a Budyni na silnici č. II/141 do Bavorova – obousměrně.

24.6.2024 00:06 - 7.10.2024 16:00II/145 x III/141 28 Vitějovice u BČSRekonstrukce křižovatky U Stopařky. Silnice II/145 x III/141 28 x III/141 26úplná

Rekonstrukce křižovatky U Stopařky. Silnice II/145 x III/141 28 x III/141 26

8.7.2024 - 26.7.2024II/634 v k. ú. Jivnou I/34 v k. ú. Jivnoúplná

rekonstrukce silnice

1.7.2024 - 31.7.2024II/137 ul. E. K. Rosola, Mladá Vožicečástečná
1.7.2024 - 15.9.2024II/157 Ledenická v Č. Budějovicíchkřižovatka II/157 s MK U Rybníkaúplná

stavba zanádražky a zkapacitnění křižovatky

22.7.2024 - 28.7.2024III/1404 Protivín pouťúplná
8.7.2024 - 6.10.2024III/13710 ul. Nádražní, Malšice150 mčástečná

Uzavírka z důvodu rekonstrukce kanalizace.

8.7.2024 - 31.8.2024III/1402 Smrkovice teplárnaúplná
22.7.2024 07:00 - 31.10.2024 17:00III/122 59 MičoviceMičovice - průtahčástečná

Oprava opěrné zdi silnice III 122 59

4.7.2024 - 15.9.2024II/406, Dačice - Slavonice- silnice II/406 v úseku od křiž. III/40630 v obci Dolní Bolíkov po křiž. se sil. III/40631 u obce Mutišov - silnice II/406 v úseku od křiž. se sil. II/151 po křiž. se sil. III/40627 v obci Pečúplná

trasa 1 - objížďka pro osobní a nákladní dopravu je vedena po sil. II/151, po sil. II/409 přes Český Rudolec do Slavonic

trasa 2 - objížďka pro vozidla do 3,5 t: průjezd je možný stavbou po sil. II/406 od křiž. II/151 do obce Peč a dále po sil. III/40627

17.7.2024 - 31.7.2024III/15432 u Žárupřed obcí Žárúplná

stavba ochvatu

8.7.2024 - 10.9.2024II/148 Lišov - HůrkyLišov - Hůrkyúplná

rekonstrukce silnice

22.7.2024 - 31.8.2024III/15517 Hluboká u Borovanmezi železničními přejezdy Borovany - Hluboká u Borovanúplná

rekonstrukce silnice

22.7.2024 - 4.8.2024III/1738 BlatnáIII/1738 Blatná, ul. Riegrovaúplná

Objížďka se při uzavírce silnice III/1738 stanovuje po následující trase:
Křižovatka silnic II/173 (Tyršova) x III/1738 (Riegrova) x MK (Sadová) v Blatné – křižovatka silnic II/173 x II/174 u Závišína – sil. II/174 – Kocelovice – sil. III/1738 – Hajany, pro veškerou dopravu v obou směrech.

22.7.2024 - 15.8.2024III/14116 III/14116 úplná

Oprava silnice

Objížďka:
po silnicích II/141, III/12243, III/12231, III/14116

22.7.2024 - 31.8.2024II/172 KatoviceII/172 Katoviceúplná

Oprava silnice - ul. Nádražní Katovice

Objízdná trasa:
Vedena od místa uzavírky po silnici č. I/22 do Střelských Hoštic, po III/17210 přes Kozlov a Kladruby a dále na silnici II/172 – obousměrně.

15.7.2024 - 15.8.2024III/00354a u Milíkovicu mostu na I/3úplná

oprava mostu