Omezení a uzavírky

Úvod  /  Omezení a uzavírky

Uzavírky - přehled

Aktuální uzavírky

termín uzavírkykomunikaceúsektyp
1.3.2023 - 31.12.2024III/14610 Štěpánovice - SosníŠtěpánovice - Sosníúplná

stavba I/34

17.7.2023 - 31.8.2024II/105 Týn nad Vltavouu mostu ev. č. 105-048cúplná

rekonstrukce mostu ev.č. 105-048c

objížďka po II/147, III/12221, III/12220, III/10566, III/1472, III/14710, III/10570, III/1478 a místní komunikaci (též ulice Děkanská, Pod Kostelem, Puchmayerova a Žižkova v Týně nad Vltavou), pouze v rozsahu místní příslušnosti odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Týn nad Vltavou.

7.8.2023 - 30.6.2024II/634 Jivnou křižovatky s I/34úplná

stavba obchvatu Lišova

1.3.2024 - 30.6.2024III/15523 Staré Hodějovice - RoudnéStaré Hodějovice Roudnéúplná

rekonstrukce silnice

4.3.2024 - 4.7.2024II/406 Pečsilnice II/406 od křiž. III/40627 v obci Peč po křiž. se sil. III/40630 v obci Dolní Bolíkov a od křiž. se sil. III/40631 za přejezd č. P6443 ve Slavonicích.úplná

Důvod: Rekonstrukce silnice II/406

Objízdná trasa: vyznačena PDZ

II/151 Dačice - Slavonice - II/409 Český Rudolec - Slavonice

Do 3,5 t: II/406 průjezd stavbou od křiž. se sil. II/151 - Peč - sil. III/40627 

Nad 3,5 t: II/152 - III/40627 (Peč, Urbaneč, Cizkrajov) s omezením na sil. III/40630 Cizkrajov - Dolní Bolíkov se šířkou max. 4,0 m a výškou max. 2,9 m.

30.4.2024 - 31.8.2024II/123 ulice Chýnovská, Tábor59 mčástečná
1.4.2024 - 31.8.2024II/121 Miroticeúplná uzavírka křižovatky I/4 a II/121úplná
25.3.2024 - 25.6.2024III/1561 Staré Hodějovicekonec silnice v obci Staré Hodějoviceúplná

oprava vodovodu

2.4.2024 - 28.9.2024Zvíkov most 121-007úplná uzavírkaúplná
1.4.2024 - 31.8.2024II/121 Mirotice kř. I/4úplná
18.3.2024 - 18.3.2025II/137 ul. Na Parkánech, Tábor50 mčástečná

Provoz bude řízen světelně signalizačním zařízením. Uzavírka bude realizována pouze v pracovních dnech, a to od 8:00 hod. do 11:00 hod. a od 12:00 hod. do 14:00 hod.

24.3.2024 - 30.6.2024II/137 ul. E.K.Rosola, Mladá Vožice65 mčástečná

Silniční provoz dotčeným úsekem bude řízen semafory.

20.3.2024 07:00 - 20.9.2024 17:00II/141 Prachatice - Libínské SedloPrachatice - Libínské Sedlo z důvodu výstavby stoupacího pruhu na szívající silnici II/141částečná

Nákladní doprava nad 15t trazitní odkloněna přes Vimperk po silnici II/145 a I/4 k HP Strážný

1.4.2024 - 16.6.2024II/123 ul. Vyšehrádek a Náměstí, Jistebnice400 múplná

Objízdná trasa bude stanovena: ze směru od Tábora po silnici II/122 (ulice Náměstí, Sedlecká) přes obec Chlum. Za obcí Chlum na křižovatce doleva na silnici III/1223 přes Starcovu Lhotu na křižovatku se silnicí II/123, kde odbočíme doleva a po silnici II/123 přes Nadějkov, Petříkovice, Zvěstonín zpět do Jistebnice. Stejná trasa je stanovena i v opačném směru.

2.4.2024 07:00 - 20.7.2024 17:00II/167 Borová Lada - Horní Vltavice, křiž. s I/4Borová Lada – Zahrádky kemp - Hor. Vltavice, křiž. s I/4úplná
3.4.2024 - 30.9.2024III/14611 Kaliště u Českých Budějovicprůtah obcí Kalištěúplná

stavba inženýrských sítí

úplná uzavírka pro vozidla nad 3,5 t

18.4.2024 - 13.10.2024II/135 ul. Michalská, Bechyně310 múplná

2. etapa: silnice II/135 od křižovatky ulic Michalská a sídl. Obránců míru po křižovatku s ulicí Čechova. Doprava bude vedena obousměrně ulicí Plechamr po silnici II/135, napojením na místní komunikaci v ulici Fáberova, dále po silnici III/1354 v ulici Písecká a poté po silnici II/135 ulice Libušina.

8.4.2024 - 30.9.2024II/146 u křižovatky s II/603 v k. ú. Hosínkřižovatka silnic II/146 a II/603úplná

úprava křižovatky silnic

2.4.2024 - 20.9.2024III/1233 Meziříčí30 múplná

Objízdná trasa je stanovena ve směru od Drhovic do Paseky, Radkova, Třemešné, Meziříčí po silnici I/19, dále pak po silnici II/123 směr Černý Les, napojením na silnici III/1233 Paseka, Radkov, dále pak po místní komunikaci do Třemešné nebo po silnici III/1233 do Meziříčí.

Objízdná trasa za směru do Černého Lesa do Dražic, Drhovic po silnici II/123, napojením na silnici I/19 směr Dražice, Drhovice.

15.4.2024 06:00 - 31.12.2024 12:00III/141 36 Volary_ulice 5. května a Mlynařovickámodernizace silnice III/141 36 v souběhu s obnovou inženýrských sítí v majetku městaúplná
15.4.2024 06:00 - 6.10.2024 18:00III/1325 - most ev.č.1325-1silnice III/1325 v prostoru mostu ev.č. 1325 přes vodní tok Kamenice a hráze Zámeckého rybníka v Nové Včelniciúplná

objízdná trasa pro veškerá vozidla v obou směrech je vedena po silnicích III/12826, I/34, II/132 a III/1325, z Nové Včelnice k Jarošovu/Než., dále do Zdešova zpět k Nové Včelnici

3.6.2024 - 30.6.2024II/140 PivkoviceII/140 Pivkoviceúplná

Modernizace silnice:

objížďka po silnicích II/140, I/22, I/20 a II/141

25.4.2024 - 20.9.2024II/105 Bilinkařízeno semaforyčástečná
22.4.2024 07:00 - 4.10.2024 16:00II/171 Zdíkovec - DolanyOprava mostu ev. č. 171-021. Zřízeno mostní provizoriumúplná
6.5.2024 06:00 - 11.8.2024 18:00II/144 Husinec - Vlachovo Březírekonstrukce mostu ev. č. 144-015 před křižovatkou Kocanda, silnice III/144 18úplná

rekonstrukce mostu ev. č. 144-015 před křižovatkou Kocanda, se silnicí III/144 18

29.4.2024 06:00 - 30.11.2024 18:00III/12843, K. Řečice Husovasilnice III/12843 v km 0,000 - 0,510 ul. Husova od čp. 7 po čp. 536 v Kardašově Řečici(od křiž I/23 po ŽP P6148) úplná

Objížďka pro vozidla nad 3,5t bude vedena obousměrně po sil. III/12843 přes Pohoří do Pluhova Žďáru, z Pl. Žďáru po sil. III/12841 přes Samosoly do Dírné. Z Dírné po sil. III/13522 a III/13525 do Višňové a z ní do Kardašovy Řečice. Autobusy VLD a vozidla do 3,5t budou využívat obousměrně objízdné trasy po MK ul. Lomnického přes ul. Kopeček na sil. III/13525 - ul. Tyršova.

2.5.2024 - 30.11.2024II/174, II/177 LnářeII/174, II/177 Lnářeúplná

Uzavírka silnic II. třídy při stavbě okružní křižovatky na silnici I/20 ve Lnářích (částečná uzavírka).

Objízdné trasy se stanovují takto:
a.) Při uzavírce silnice II/174: směr od Hradiště a Kadova po silnici III/02017 do Tchořovic a dále po silnici I/20 do Lnář, pro veškerou dopravu v obou směrech.

b.) Při uzavírce silnice II/177: směr od Lnář do Zahorčic a Mladého Smolivce po silnici II/177, pro veškerou dopravu v obou směrech.

c.) Jednosměrně označená objížďka při uzavírce silnice II/177: směr od Mladého Smolivce a Předmíře po silnici III/17727 přes Kasejovice a dále po silnici I/20 do Lnář.

6.5.2024 07:00 - 30.9.2024 15:00III/145 17 Putkov-Mlýny, mostoprava mostu ev. č. 145 17-2úplná

Oprava mostu ev. č. 145 17-2 v úseku Putkov - Mlýny, před obcí Mlýny.

13.5.2024 - 29.10.2024III/02215 Střelskohoštická LhotaIII/02215 Střelskohoštická Lhotaúplná

Oprava mostu ev. č. 02215-3 Lhota Střelskohoštická.

Objížďka po provizorním přemostění.

13.5.2024 - 30.11.2024III/12130 Božetice mostúplná
13.4.2024 - 31.10.2024III/14611 LedeniceLedenice u křižovatky s III/14613úplná

stavba chodníku

15.5.2024 - 30.10.2024III/1228 Stádlec100 múplná

Objízdná trasa je stanovena Stádlec - Řepeč - Slavňovice po silnici III/1228 v obci Stádlec, dále po silnici II/122 - Stádlec - Opařany až do křižovatky se silnicí I/19 směr obec Oltyně po křižovatku se silnicí III/1228, následně po silnici III/1228 do obce Řepeč a dále do obce Slavňovice.

Délka objízdné trasy: 15 km.

21.5.2024 - 30.11.-0001II/139 Písek Kollárovačástečná
1.6.2024 - 30.11.-0001III/10543 Kovářovúplná
20.5.2024 - 15.9.2024II/137 Mladá Vožice110 múplná

Objízdná trasa je stanovena z křižovatky silnic II/125 a II/137 v Mladé Vožici po silnici II/125 přes obec Šebířov a Kamberk do Louňovic pod Blaníkem. Odtud dále po silnici II/150 do obce Načeradec, kde se napojí na stávající trasu silnice II/137. V opačném směru je objízdná trasa totožná.

Délka objízdné trasy: 18 km.

27.5.2024 06:00 - 27.6.2024 18:00III/141 30 Prachatice Malé náměstíprůtah města ulicemi Zvolenská - Malé náměstí - Pivovarskáúplná
13.6.2024 - 13.7.2024II/604 Malčice Třebkovčástečná
13.6.2024 - 5.7.2024III/1399 - žel. přejezd P1352III/1399 - žel. přejezd P1352úplná

Rekonstrukce železničního přejezdu.

Objížďka pro veškerou dopravu se stanovuje po následující trase:
Ve směru od Jindřichovic od křižovatky silnic III/1732 x III/1399 směr Blatenka – Lažánky - Záboří – Bratronice ke křižovatce se silnicí III/1731 směr Doubravice – Lažany – Čekanice – Mačkov do ul. Jiráskova v Blatné v obou směrech.

3.6.2024 - 21.7.2024II/137 ulice E.K.Rosola, Tř. Václava Vaniše, Žižkovo náměstí, Mladá Vožice265 mčástečná

Z důvodu rekonstrukce voodovodu a kanalizace.

27.5.2024 - 17.6.2024II/603 Veselí nad Lužnicíčástečná

Z důvodu opravy komunikace.

12.6.2024 - 18.6.2024III/15618 u Vyšnéhokm 7,231úplná

rekonstrukce propustku

14.6.2024 - 23.6.2024III/0235 HněvkoviceHněvkoviceúplná

pokládka inženýrských sítí

1.1.1970 01:00 - 30.9.2024III/10564 Koloděje0,260 kmúplná

rekonstrukce propustku

10.6.2024 08:00 - 15.6.2024 18:00III/145 28 Lažiště - průtah obcíprůtah obcí Lažiště, oprava havárie kanalizacečástečná
14.6.2024 - 21.6.2024III/15414 u Svéboh5,559 kmúplná

rekonstrukce propustku

10.6.2024 - 19.6.2024II/603 ul. Soběslavská, Tábor50 mčástečná

Průjezd vozidel IZS bude umožněn.