1"> Omezení a uzavírky | SUSJK.cz

Omezení a uzavírky - archiv

Úvod  /  Omezení a uzavírky

Uzavírky - přehled

Archiv uzavírek

termín uzavírkykomunikaceúsektyp
25.9.2020 - 31.12.2020III/13527 Soběslav - Sedlečko u Soběslavěúplná

Objízdná trasa: ze směru od Soběslavi po silnici II/135 přes obec Zvěrotice, Dvorce a Tučapy. V Tučapech odbočit vlevo na silnici III/13531 směr Tábor. U obce Brandlín vlevo na silnici III/13528 až do obce Myslkovice. V obci Myslkovice vlevo na silnici III/13527 do obce Sedlečko u Soběslavě, a opačně.

12.10.2020 - 11.12.2020II/122 Senožaty částečná

Provoz bude řízen semaforem.

19.10.2020 - 18.12.2020III/0349 Varšavská, Táborúplná

Objízdná trasa: ve směru od Tábora ulicemi Kánišova, Vítkovecká, Hromádkova, Helsinská. Ve směru od Sezimova Ústí ulicemi Varšavská, Moskevská, Hromádkova, Helsinská. Délka objízdné trasy 1250 m. Průjezd vozidlům IZS nebude umožněn.

17.10.2020 - 18.10.2020III/1246 Těmice - Oldřichovúplná

Obízdná trasa: obousměrně po silnicích II/120, II/124 a III/1246 přes Zhoř u Mladé Vožice, Mladou Vožicí a Oldřichov. Délka objízdné trasy cca 14 km. Průjezd vozidlům IZS nebude umožněn.

26.10.2020 - 30.11.2020II/123 Zavadilská, Táborúplná

Objízdná trasa: 1. etapa - Z Čekanic po silnici III/00346 na křižovatku se silnicí III/0335. Na Mladou Vožici pokračovat po silnici III/00346 na Starou Vožici do Mladé Vožice. Do průmyslové zóny ulice Vožická je objízdná trasa vedena po silnici III/0335 přes Hlinici na silnici II/137 a po ní do ulice Vožická. Ve směru od ulice Vožická je objízdná trasa vedena po silnici II/137 před Mladou Vožici, dále po silnici III/00341 do Tábor. Délka objízdné trasy bude 11 000 m. Průjezd vozidlům IZS nebude umožněn.

2. etapa - Po silnici II/123 na silnici I/3 a po ní po dálnici D3 na silnici I/19 sjezdem na silnici II/123 přes Čekanice, obousměrně. Délka objízdné trasy 16 000 m. Průjezd vozidlům IZS nebude umožněn.

26.10.2020 - 30.11.2020II/137 Vožická, Táborúplná

Objízdná trasa: Z Čekanic po silnici III/00346 na křižovatku se silnicí III/0335. Na Mladou Vožici pokračovat po silnici III/00346 na Starou Vožici do Mladé Vožice. Do průmyslové zóny ulice Vožická je objízdná trasa vedena po silnici III/0335 přes Hlinici na silnici II/137 a po ní do ulice Vožická. Ve směru od ulice Vožická je objízdná trasa vedena po silnici II/137 před Mladou Vožici, dále po silnici III/00341 do Tábor. Délka objízdné trasy bude 11 000 m. Průjezd vozidlům IZS nebude umožněn.

26.10.2020 - 31.10.2020II/137 Slapyčástečná

Provoz bude řízen kyvadlově mobilní semaforovou soupravou.

1.11.2020 - 1.11.2021II/135 Soběslav - Zvěroticeúplná

Veškerá silniční doprava bude vedena po značené objížďce ze směru od obce Zvěrotice po silnici MK 190c na silnici III/13521 do Soběslavi. V Soběslavi z ulice Na Ohradě do ulice Tyršova (obousměrně).

1.12.2020 - 15.12.2020II/123 Jistebnice - Zvěstonínčástečná

Kyvadlový provoz řízen světelnou signalizací.

2.12.2020 08:00 - 2.12.2020 14:00II/122 Drahněticeúplná

Objízdná trasa: obousměrně po silnicích II/122, II/123, III/1224, III/1225 a III/1231 přes Jistebnici, Hůrku, Makov a Padařov. Délka objízdné trasy cca 11 km. Průjezd vozidlům IZS nebude umožněn.

17.11.2020 - 20.12.2020II/603 Čsl. Armády, Táborčástečná

Kyvadlový provoz řízen světelnou signalizací.

6.12.2020 - 18.12.2020most ev. č. 1354-1 Radětice u Bechyněúplná

Objízdná trasa: obousměrně po silnicích III/1354, II/135, II/122, III/12211 a III/12212 přes Bechyni, Senožaty, Rataje a Radětice. Délka objízdné trasy cca 16 km. Průjezd vozidlům IZS nebude umožněn.

13.12.2020 - 31.12.2020III/1371 Stádlecký mostúplná

Objízdná trasa neni stanovena.

21.12.2020 - 30.4.2021II/135 ul. Libušina, Bechyněúplná

Objízdná trasa: obousměrně po silnici III/1354 (ulice Písecká) a místních komunikacích (ulice Čechova a Fáberova) v Bechyni. Délka objízdné trasy: cca 500m. Průjezd vozidlům IZS nebude umožněn.

21.12.2020 - 15.1.2021III/1228. III/13711 Stádlecúplná

Objízdná trasa: obousměrně z obce Stádlec na obec Opařany - z Opařan po silnici II/122, směrem na Staré Sedlo. Průjezd vozidlům IZS nebude umožněn.

1.2.2021 - 31.5.2021II/122 Senožatyúplná

objízdná trasa: Opařany, Bernartice, Bilinka, Svatkovice, Nemějice, Dražíč, Hvožďany, Bechyně, Senožaty a zpět. Délka objízdné trasy: 26 km. Průjezd vozidlům IZS nebude umožněn.

31.1.2021 - 30.11.2021II/137 Budějovická, Táborod výjezdu z ulice 9. května po výjezd z polikliniky č. p. 553úplná

Hlavní objízdné trasy: ve směru České Budějovice, Sezimovo Ústí - Písek obousměrně po silnici I/3, dálnici D3 a silnici I/19. Ve směru České Budějovice, Sezimovo Ústí - Bechyně obousměrně po silnici I/3, silnici II/603 ul. Soběslavská, silnici II/137 ul. Budějovická, ul. Údolní, ul. Lužnická, ul. Bechyňská, přes Švehlův most, po silnici II/137.

Vnitroměstské objízdné trasy: ve směru Klokoty - nádraží obousměrně přes most Jordán I/19, Čekanice, ul. Průběžná II/123, ul. Budovcova, most přes nádraží, ul. Valdenská. Ve směru Klokoty - Ústecké předměstí, Sídliště nad Lužnicí obousměrně přes most Jordán I/19, Čekanice, po silnici II/123 ul. Průběžná, ul. Soví, ul. Stránského, ul. Zavadilská, ul. Chýnovská a dále po silnici I/3 ul. Pelhřimovská. Ve směru Sídliště nad Lužnicí, Ústecké předměstí - Horky obousměrně po silnici II/603 ul. Soběslavká, II/137 ul. Budějovická, ul. Údolní, ul. Lužnická, ul. Bechyňská, přes Švehlův most, po silnici II/137.

Délka objízdné trasy: 5000 m.

Průjezd vozidlům IZS nebude umožněn.

25.2.2021 - 1.4.2021III/13528 Janov - Myslkoviceúplná

Veškerá silniční doprava včetně vozidel HZS, ZZS  a PAD bude vedena po oboustranné provizorní komunikaci.

17.2.2021 09:00 - 17.2.2021 16:00III/13520 ul. Wilsonova, Soběslavželezniční přejezd P5642 - u Jitony v Soběslavi úplná

Objízdná trasa vedena po sil. II/135 a I/3.

1.3.2021 - 15.6.2021III/13521 Soběslavúplná
6.4.2021 - 19.4.2021II/603 ul. tř. Čs. armády, most přes Nežárku, Veselí nad Lužnicímost přes řeku Nežárkučástečná

Provoz bude sveden do jednoho jízdního pruhu a dopravu bude řídit světelná signalizace.

1.4.2021 - 15.5.2021III/13528 Roudná - Myslkoviceúplná

Objízdná trasa:
1) Pro automobily bude vedena po značené objížďce ze směru od Myslkovic po silnici III/13527 přes obec Sedlečko do Soběslavi. Po II/135 na I/3 a po ní přes Klenovice do obce Janov - obousměrně.

2) Automobily s výškou nad 3,7 m pojedou z Myslkovic po III/13528 na III/13531 k obci Brandlín a po ní do Tučap na II/135. Dále přes obce Dvorce a Zvěrotice do Soběslavi ulicí P. Bezruče, ul. Na Ohradě a Tyršova na I/3 a přes Klenovice do Janova - obousměrně.

6.4.2021 - 18.4.2021II/603 ul. Čsl. armády v Tábořemost ev. č. 603-058částečná

Provoz bude sveden do jednoho jízdního pruhu a dopravu bude řídit světelná signalizace.

6.4.2021 - 8.4.2021III/13527 Myslkovicečástečná

 Provoz bude sveden do jednoho jízdního pruhu a dopravu bude řídit světelná signalizace.

29.3.2021 - 30.7.2021II/137 ul. Vožická, Táborčástečná

Provoz bude sveden do jednoho jízdního pruhu a dopravu bude řídit světelná signalizace.

10.5.2021 - 31.10.2021II/137 Vřesceúplná

Na silnicích II/123, II/137, III/00346, III/0339, III/0336, III/0199, III/00335 ve Vřescích, dále ve směru Ratibořeské Hory - Dobronice u Chýnova, Ratibořské Hory - Jeníčkova Lhota - Tábor - Čekanice, dále na místní komunikaci v obci Vřesce, na veřejně přístupné účelové komunikaci VOŠ Tábor a místních komunikacích města Tábor

1.1.1970 01:00 - 1.1.1970 01:00II/124, II/137, III12414, III/12415, III/12421částečná

objízdná trasa: Na křižovatce E. K. Rosola a Jana Jeníka z Bratřic v Mladé Vožici bude uzavřen vjezd ve směru na Pacov, objízdná trasa bude vedena ulicemi Táborská, Obránců míru, Janovská a zpět do ulice Jana Jeníka z Bratřic. Z Mladé Vožice bude uzavřena silnice II/137 ve směru na Běleč za křižovatkou silnic II/125 x II/137, opačný směr od Bělče bude jednosměrně umožněn. Délka objízdné trasy: 1 000m / 17 000m.

17.5.2021 - 21.5.2021II/122 Bechyně - most ev. č. 122-008most ev. č. 122-008 Bechyněčástečná

objízdná trasa: opačným jízdním pruhem.

22.5.2021 - 23.5.2021III/10549 Podboříúplná

objízdná trasa: obousměrně po silnicích III/10549, I/19 a II/122 přes Sepekov, Hodušín a Opařany. Délka objízdné trasy: cca 16 km. Průjezd vozidlům IZS nebude umožněn.

1.6.2021 - 19.6.2021II/409 ul. Černovická, Chýnovčástečná

Doprava bude vedena střídavě v jednom jízdním pruhu.

17.5.2021 - 31.10.2021III/1251 Zářičí u Mladé Vožiceúplná

objízdná trasa: Z obce Zářičí u Mladé Vožice je objížďka vedena po silnici III/1251 na křižovatku silnic II/124 x III/1251 na Bouřilku, dále po silnici II/124 do Mladé Vožice a dále po silnici II/125 do Šebířova. V opačném směru je objízdná trasa totožná. Délka objízdné trasy cca 12 km. Průjezd vozidlům IZS nebude umožněn.

21.5.2021 - 31.5.2021III/13527 ul. K Sedlečku, Soběslavčástečná

Doprava vedena střídavě v jednom jízdním pruhu.

14.6.2021 - 19.6.2021III/0336 ul. Tyšova, Chýnovul. Tyršova v Chýnověúplná

objízdná trasa: obousměrně po místní komunikaci ulicí Luční. Délka objízdné trasy: cca 500 m. Průjezd vozidlům IZS nebude umožněn.

6.6.2021 10:45 - 6.6.2021 12:00II/603 Veselí nad Lužnicíúplná
26.6.2021 - 27.6.2021III/00341úplná

objízdná trasa: ve směru na Tábor ulicemi U Parku, Kaštanová, Zahrandí, Javorová, na Zahrádkách, Hlinická, Na Kopečku a ve směru na Sedlečko, Jedlany ulicemi Na Kopečku, Hlinická, Na Zahrádkách, Kaštanová, U Parku.

Délka objízdné trasy: 1 km. Průjezd vozidlům IZS bude umožněn.

26.6.2021 - 27.6.2021III/0335 ul. Táborská, Chotovinyúplná

objízdná trasa: ve směru na Tábor ulicemi U Parku, Kaštanová, Zahrandí, Javorová, na Zahrádkách, Hlinická, Na Kopečku a ve směru na Sedlečko, Jedlany ulicemi Na Kopečku, Hlinická, Na Zahrádkách, Kaštanová, U Parku.

Délka objízdné trasy: 1 km. Průjezd vozidlům IZS bude umožněn.

1.7.2021 - 23.7.2021III/1364 Choustníkčástečná

objízdná trasa: opačným jízdním pruhem

1.7.2021 - 5.7.2021III/13528 Krátošicečástečná

objízdná trasa: opačným jízdním pruhem

7.7.2021 - 30.9.2021III/13522 a III/13529 Přehořovprůtah Přehořovúplná

objízdná trasa: po silnici III/13521 od Soběslavi směr na obec Chlebov, dále pokračovat po III/13521 přes obce Kvasejovice a Mezná na III/12841 a přes obec Dírná zpět na III/13522. Objížďka je v obou směrech totožná.

12.7.2021 - 30.9.2021II/124 ul. Jana Jeníka z Bratřic, Mladá Vožicečástečná
7.7.2021 - 7.8.2021III/1243 a III/1252 Vyštice - Vosnáúplná

objízdná trasa: po sil. III/1252, III/1251, II/125, II/1337, II/124, III/1243 přes Šebířov, Mladou Vožici, Noskov, Moraveč, Slapsko a Vitanovice, obousměrně. Délka objízdné trasy cca: 18 000 m. Průjezd vozidlům IZS nebude umožněn.

17.7.2021 - 18.7.2021III/13520 a III/1351 nám. Republiky, Soběslavúplná

Vozidlům rychlé záchranné zdravotní a požarní služby bude průjezd umožněn.

Objízdná trasa: max. 1 km, ulicemi Tyršova, Na Ohradě, Petra Bezruče, tř. Dr. Edvarda Beneše a Obchodní.

21.8.2021 10:00 - 21.8.2021 14:00III/00352 Val - Veselí nad Lužnicíúplná

Objízdná trasa: z Veselí nad Lužnicí po silnici II/147 (Jindřichohradecká ulice) směr Jindřichův Hradec do obce Drahov a opačně, do obce Vlkov bude zajištěn příjezd po sil. III/1551. Délka objízdné trasy cca: 8 km. Průjezd vozidlům IZS bude umožněn.

28.7.2021 - 2.8.2021III/1354 ul. Písecká, Bechyněčástečná

objízdná trasa: opačným jízdním pruhem.

15.8.2021 17:00 - 15.8.2021 20:00II/122 ul. Sedlecká, Jistebniceod Hostince u Rezků ke křižovatce s ulicí Hrnčířskou úplná

objízdná trasa: po místních komunikacích ulicemi Náměstí, Malé náměstí, Hrnčířská. Délka objízdné trasy cca: 500 m. Průjezd vozidlům IZS bude umožněn.

22.8.2021 13:00 - 22.8.2021 16:00II/122 ul. Sedlecká, Jistebniceod Hostince u Rezků ke křižovatce s ul. Hrnčířskouúplná

objízdná trasa: po místních komunikacích ulicemi Náměstí, Malé náměstí, Hrnčířská. Délka objízdné trasy cca: 500 m. Průjezd vozidlům IZS bude umožněn.

17.9.2021 - 19.9.2021II/603 ul. Soběslavská, Táborčástečná

Objízdná trasa: v opačném jízdním pruhu. Průjezd vozidlům IZS bude umožněn.

10.8.2021 - 14.8.2021III/00356 Sezimovo Ústí - Planá nad Lužnicíúplná

Objízdná trasa: Z Plané nad Lužnicí po silnici II/409 na silnici I/3 směr Tábor, poté odbočit na silnici III/00356 do Sezimova Ústí, obousměrně. Průjezd vozidlům IZS nebude umožněn.

15.8.2021 - 20.8.2021III/00356 Sezimovo Ústí - Planá nad Lužnicíúplná

Objízdná trasa: Z Plané nad Lužnicí po silnici II/409 na silnici I/3 směr Tábor, poté odbočit na silnici III/00356 do Sezimova Ústí, obousměrně. Průjezd vozidlům IZS nebude umožněn.

21.8.2021 - 26.8.2021III/00356 Sezimovo Ústí - Planá nad Lužnicíúplná

Objízdná trasa: Vozidla jedoucí z bytové zástavby Sezimova Ústí II. pojedou do ulice Rudé Armády, ulicí Dukelská, Budějovická, obousměrně souběžnou místní komunikací Rudé armády. Průjezd vozidlům IZS nebude umožněn.