Most ev.č. 105-048c přes Vltavu v Týně nad Vltavou

Úvod  /  Aktuálně  /  Most ev.č. 105-048c přes Vltavu v Týně nad Vltavou

V současné době probíhá oprava mostu ev.č. 105-048c přes Vltavu v Týně nad Vltavou v rozsahu výměny nosné konstrukce a jejího rozšíření o oboustranný cyklopruh. Doprava na opravovaném mostě má být znovu umožněna od cca poloviny července 2024. Kompletní dokončení stavby včetně demontáže mostního provizoria má být provedeno do konce října 2024. Doprava pro místní dopravu vozidel do 3,5t je od 17.7.2023 umožněna prostřednictvím obousměrného mostního provizoria s dřevěnou mostovkou, která může v zimním období namrzat.

Žádáme motoristy, aby dbaly při jízdě po mostním provizoriu zvýšené opatrnosti.

V období od 14.2. do 31.3.2024 bude probíhat technologická přestávka.