Aktuálně - archiv

Úvod  /  Aktuálně
"Drive-in" volební stanoviště v areálech Správy a údržby silnic Jč kraje

"Drive-in" volební stanoviště v areálech Správy a údržby silnic Jč kraje

Voliči, kteří jsou v období voleb prezidenta republiky z důvodu nemoci Covid-19 v nařízené izolaci nebo v karanténě, mohou dle zákona č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023 využít alternativních možností hlasování (více na webových stránkách Jihočeského kraje). Jednou z těchto možností je hlasování na volebních stanovištích (drive-in). Toto hlasování bude probíhat na parkovištích v areálech Správy a údržby silnic Jihočeského kraje v následujících termínech před řádnými termíny voleb:     - středa 11. ledna od 8:00 do 17:00 první kolo voleb prezidenta republiky     - středa 25. ledna od 8:00 do 17:00 v případě konání druhého kola voleb prezidenta republiky           Oba termíny je možné využít bez předchozího objednání, postačuje přijet na příslušné místo automobilem nebo na motocyklu, kde bude voliči po prokázání totožnosti a splnění podmínek umožněno hlasování. Při hlasování vás žádáme o dodržování hygienických opatření a pokynů hlasovací komise. Místa pro hlasování na volebních stanovištích Pro jednotlivé okresy byly určeny jako místa volebních stanoviš areály Správy a údržby silnic Jihočeského kraje v okresních městech: České Budějovice Nemanická 2133/10, Souřadnice místa: 49.0029942N, 14.4831731E   Hlasovací stanoviště se nachází na okraji parkoviště za administrativní budovou.   https://mapy.cz/zakladni?x=14.4831731&y=49.0030364&z=17&source=coor&id=14.4831731%2C49.0029942 Český Krumlov Domoradice 127, Souřadnice místa: 48.8261122N, 14.3369039E   Hlasovací stanoviště se nachází v areálu, vlevo za bílou budovou vrátnice. https://mapy.cz/zakladni?x=14.3369039&y=48.8261546&z=17&source=coor&id=14.3369039%2C48.8261122 Jindřichův Hradec Jarošovská 1126, Souřadnice místa: 49.1545206N, 15.0144122E   Hlasovací místo se nachází po pravé straně za vjezdem do areálu, u přístřešků pro parkování automobilů. Vjezd je z ulice U Dolního Skrýchova, v blízkosti křižovatky ulic Jarošovská a U Dolního Skrýchova. https://mapy.cz/zakladni?x=15.0144122&y=49.1545627&z=17&source=coor&id=15.0144122%2C49.1545206 Písek Vrcovická 2148, Souřadnice místa: 49.3174358N, 14.1562506E   Hlasovací místo se nachází za vjezdem do areálu https://mapy.cz/zakladni?x=14.1562506&y=49.3174778&z=17&source=coor&id=14.1562506%2C49.3174358 Prachatice Žernovická 916, Souřadnice místa: 49.0153925N, 14.0124653E   Hlasovací místo se nachází v areálu, u přístřešků pro parkování vozidel údržby. Žádáme Vás, abyste pro příjezd využili bránu blíže městu Prachatice, výjezd bude zajištěn bránou u čerpací stanice pohonných hmot (tj. provoz bude organizován jednosměrně). https://mapy.cz/zakladni?x=14.0124653&y=49.0154347&z=17&source=coor&id=14.0124653%2C49.0153925 Strakonice U Řepické zastávky 1294, Souřadnice místa: 49.2755622N, 13.9130036E   Hlasovací místo se nachází v areálu, cca 50 m naproti vjezdu. https://mapy.cz/zakladni?x=13.9130036&y=49.2756042&z=17&source=coor&id=13.9130036%2C49.2755622 Tábor Vožická 2107, Souřadnice místa: 49.4147636N, 14.6861286E   Hlasovací místo se nachází cca 50 m  za vjezdem do areálu. https://mapy.cz/zakladni?x=14.6861286&y=49.4148055&z=17&source=coor&id=14.6861286%2C49.4147636   Kdo může hlasovat Na hlasovacím stanovišti může hlasovat každý volič, který má trvalý pobyt v okrese, pro které bylo stanoviště zřízeno, a kterému byla nařízena izolace nebo karanténa z důvodu onemocnění Covid-19. Jak bude hlasování probíhat volič přijede na hlasovací místo dle místa svého trvalého pobytu (např. pokud má trvalý pobyt v obci v okresu Tábor, může hlasovat pouze na stanovišti v Táboře); v případě, že voliči byl vydán voličský průkaz toto omezení neplatí, a volič může hlasovat i na jiném hlasovacím místě, volič neopouští automobil, po celou dobu je v něm, a řídí se pokyny komise pro hlasování, komise ověří totožnost voliče, a to prostřednictvím platného občanského průkazu nebo platného pasu (ověření totožnosti jiným způsobem, například řidičským průkazem, není přípustné), komise ověří, zda volič splňuje podmínky pro zvláštní způsob hlasování (zda mu byla nařízena izolace nebo karanténa z důvodu onemocnění Covid-19); volič se prokáže potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb nebo rozhodnutím krajské hygienické stanice anebo jiným věrohodným způsobem, popřípadě vyplní a vlastnoručně podepíše před komisí pro hlasování čestné prohlášení, že je v karanténě nebo izolaci; za osobu v izolaci se považuje též osoba, která se prokáže věrohodným listinným nebo elektronickým potvrzením o pozitivním výsledku testu na přítomnost viru způsobujícího onemocnění, následně bude voliči vydána úřední obálka, bude mu určen prostor pro úpravu hlasovacího lístku, a následně umožněno hlasování do volební schránky, po vložení hlasu do schránky volič opouští stanoviště dle pokynů členů komise pro hlasování.

ikona kalendář09.01.2023

Zobrazit více informacíikona šipka

Výběrové řízení na ředitele organizace

Výběrové řízení na ředitele organizace

Rada Jihočeského kraje vypisuje výběrové řízení pro obsazení místa ředitele Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p.o.

ikona kalendář01.02.2021

Zobrazit více informacíikona šipka

Nová auta pro zimní údržbu

Nová auta pro zimní údržbu

Dne 7.1.2021 bylo provedeno školení posádek pro nově předaná auta zimní údržby.

ikona kalendář12.01.2021

Zobrazit více informacíikona šipka

Obnovení provozu na silnici II/156 - Nová Ves

Obnovení provozu na silnici II/156 - Nová Ves

Od 23.9.2020 je obnoven provoz na úseku silnice II/159 u Nové Vsi (km 8,560 - 8,800), kde probíhala modernizace této silnice.   Přejeme šťastnou cestu!

ikona kalendář24.09.2020

Zobrazit více informacíikona šipka