Nepovolená reklamní zařízení

Úvod  /  Nepovolená reklamní zařízení

V souladu s ust. § 25 odst. 11 a ust. § 31 odst. 11 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zveřejňuje organizace SÚS JčK identifikační údaje nepovolených reklamních zařízení, která byla odstraněna ze silnic II. a III. třídy Jihočeského kraje.

Vlastník reklamního zařízení je oprávněn své reklamní zařízení vyzvednout po dohodě s uvedenou kontaktní osobou na jednotlivých závodech SÚS JčK. Vlastník je povinen prokázat, že mu svědčí vlastnické právo k reklamnímu zařízení a uhradit náklady na odstranění a uskladnění reklamního zařízení. Tyto náklady představují náklady na odklizení a dopravu reklamního zařízení do areálu SÚS JčK a částku 50,-- Kč bez DPH za každý den uskladnění reklamního zařízení.

Po uplynutí lhůty 3 měsíců od zveřejnění identifikačních údajů bude reklamní zařízení zlikvidováno.

Níže v PDF souboru naleznete kontatkní údaje na jednotlivé závody.

Kontaktní údaje

Reklamní zařízení

Nebyly nalezeny žádné záznamy