Údržba mostních objektů

Úvod  /  Údržba komunikací  /  Údržba mostních objektů

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, má ve správě 1075 mostních objektů, které jsou součástí silnic II. a III. tříd. Jedná se o mosty různých typů konstrukcí, s ohledem na jejich funkci statickou. Je použit různý stavební materiál - železobeton, předpjatý železobeton, prostý beton, kámen, cihly, a proto si různé mosty vyžadují různé technologické postupy pro jejich údržbu a opravy.

Kontroly mostů se provádějí podle zákona č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., §8 Prohlídky mostních konstrukcí. Prohlídky provádějí odborně způsobilé osoby (mostmistři). Prohlídky mostních dělíme na běžné, hlavní a mimořádné. Rozsah a způsob provádění prohlídek mostních objektů, jejich intervaly, vedené záznamu o nich a další podrobnosti se provádějí podle ČSN 73 6221 a jsou zaznamenávány do vlastní vyvinuté interní aplikace pro správu mostů vč. dokumentace. K usnadnění kontrol a zadávání prohlídek byla v lednu 2017 nasazena vlastní mobilní aplikace pro tablety s OS Android. Od doby jejího nasazení bylo prostřednictvím této mobilní aplikace provedeno cca 1560 běžných prohlídek ročně a v celkovém součtu  během využívání této aplikace bylo v letech 2017-2022 provedeno cca 9360 běžných prohlídek.

Na mostních objektech dle rozsahu prací je prováděna údržba mostů stavební a nestavební povahy, opravy, rekonstrukce případně přestavba mostů