Zimní údržba

Úvod  /  Údržba komunikací  /  Zimní údržba

Zimní údržba online

Kliknutím na odkaz přejdete do aplikace "ZIMNÍ ÚDRŽBA ONLINE", kde v reálném čase uvidíte aktuální nasazení techniky zimní údržby na mapě Jihočeského kraje včetně statistik.

 

Kontakty na dispečinky

Připomínky ke sjízdnosti
České Budějovice tel. 387 220 935
Český Krumlov tel. 380 726 345
Jindřichův Hradec tel. 384 321 251
Písek tel. 382 215 039
Prachatice tel. 388 311 049
Strakonice tel. 383 317 740
Tábor tel. 381 281 425
Informace o sjízdnosti
Krajský dispečink tel. 387 220 950
České Budějovice email: dispecer@susjk.cz

Legislativa

Zimní údržba silnic se organizačně provádí podle Plánu zimní údržby, který vychází z těchto závazných pokladů:

  • Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
  • Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění

Plán zimní údržby (ZÚ) je sestaven pro řešení obvyklé zimní situace a je zapotřebí zdůraznit některé zásadní obecné podmínky jeho platnosti a účinnosti:
V souladu s výše citovanou legislativou je stanoveno, že zimní údržbou vozovek se podle stanoveného pořadí důležitosti zmírňují závady, vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací (viz znění § 41 odst. 1 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění).
Pro termínové zpřesnění účinnosti Plánu ZÚ je legislativně stanoveno zimní období na dobu od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikací bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci (viz znění § 41 odst. 4 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění).

Konkrétní aplikace obecných podmínek je obsahem následujících bodů:

1. Pro účely Plánu ZÚ se silnice rozdělují podle pořadí důležitosti takto (viz znění § 42 odst. 1 prováděcí vyhlášky č. 104/1997Sb)

1. pořadí silnice I. třídy a dopravně důležité silnice II. třídy
2. pořadí zbývající úseky silnic II. třídy nezařazené do 1. pořadí a dopravně důležité silnice III. třídy
3. pořadí  ostatní silnice III. třídy nezařazené do 2. pořadí a udržované zpravidla pluhováním
neudržované silnice, na kterých není provozována osobní linková doprava, a mají malý dopravní význam

2. Pro jednotlivá pořadí důležitosti platí tyto časové lhůty od výjezdu mechanizmu

na dálnicích a rychlostních silnicích do 2 hodin
1. pořadí do 3 hodin
2. pořadí do 6 hodin
3. pořadí do 12 hodin

 Uvedené lhůty platí pro dálnice a silnice zařazené do 1. pořadí důležitosti po celých 24 hodin, pro silnice zařazené do 2. a 3. pořadí po dobu stanovenou v Plánu ZÚ (viz znění § 45 odst. 4 prováděcí vyhlášky č. 104/1997Sb.).

Od sezóny 2013 – 2014 již SÚS JčK neprovádí údržbu na zprovozněné části D3. ZÚS zajišťuje ŘSD ČR prostřednictvím techniky a pracovníků dálničního střediska v Chotovinách u Tábora.