Povinně zveřejňované informace

Úvod  /  Informace pro veřejnost  /  Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999Sb.

 

1. NÁZEV

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Základní informace o organizaci

3. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

Kontaktní poštovní adresa

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace

Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace

Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Úřední hodiny

Nejsou stanoveny. Obvyklá pracovní doba v pracovních dnech od 7.00 do 15.00hod.

Telefonní čísla

Kontakty organizace

Adresa internetové stránky

www.susjk.cz

Další elektronické adresy

Kontakty organizace

4. PŘÍMÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

Přímé platby od veřejnosti se nepředpokládají.

V případě hrazení nákladů za poskytnutí informace dle §17 zák.č. 106/1999Sb., bude údaj o bankovním spojení uveden v žádosti o úhradu.

5. IČ

70971641

6. DIČ

CZ70971641

7. DOKUMENTY

Seznam hlavních dokumentů

Organizační schéma

Zřizovací listina

8. ŽÁDOST O INFORMACE

 • elektronicky na adrese sekretariat@susjk.cz
 • poštou na adrese uvedené v bodě č.3
 • osobně na adrese uvedené v bodě č.3 na sekretariátu ředitele - I. poschodí
 • datovou schránkou cadk8eb

9. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

Žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání je možno podat:

 • elektronicky na adrese sekretariat@susjk.cz
 • poštou na adrese uvedené v bodě č.3
 • osobně na adrese uvedené v bodě č.3 na sekretariátu ředitele - I. poschodí
 • datovou schránkou cadk8eb

10. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Opravné prostředky

11. PŘEDPISY

 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
 • vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

12. ÚHRADA ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Sazebník úhrad

13. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA č. 106/1999Sb.

Výroční zpráva za rok 2023

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2021