Informace pro veřejnost

Úvod  /  Informace pro veřejnost

Zvláštní užívání

Postup při užití silnic II. a III. třídy jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny číst dál...

Jiné užívání

Postup, kdy je předmětem užívání jiný než silniční pozemek, ale jde o pozemek ve vlastnictví Jihočeského kraje a ve správě SÚS JčK pro účely uvedené dále. číst dál...